ak ps k

PROFIL ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIEAdvokátska kancelária

bako jančiar levrinc

advokáti s.r.o.

bola založená v roku 2008 spojením samostatných advokátov, čím plynulo nadviazala na skúsenosti právnikov, ktorí založili jej platformu v podobe advokátskej kancelárie

bako jančiar levrinc

.

Hlavnou filozofiou advokátskej kancelárie je efektívne poskytovať komplexný právny servis právnickým a fyzickým osobám, zohľadňujúc ich konkrétne potreby. Našim prvoradým cieľom je vždy pre klienta nájsť praktické a rozumné riešenie jeho právneho problému či záležitosti a to v súlade s poslaním advokácie. Sme presvedčení, že cieľom práva a skutočným poslaním advokácie, je nájsť spravodlivú rovnováhu eliminovaním konfliktných situácií, sledujúc dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku pre klienta, pretože úspech našich klientov je aj našim úspechom.

Profesionalita a komplexnosť našich služieb je zabezpečovaná prostredníctvom rozsiahlych teoretických znalostí a praktických skúseností právnikov a partnerov advokátskej kancelárie, ktorá pri riešení špecifickej problematiky klientov participuje s externými konzultantmi a odborníkmi z ďalších odvetví a rovnako je pripravená prostredníctvom úzkej spolupráce s profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi zabezpečiť poskytovanie služieb svojim klientom v akomkoľvek cudzom jazyku.